Tekstikoko
 
someron-vesihuolto-1.png
 

Jätevesi

Someron keskustaajaman jätevedet johdetaan jäteveden keskuspuhdistamolle, joka on kaksilinjainen biologis-kemiallinen rinnakkaissaostuslaitos. Vuoden 2014 alussa otettiin käyttöön jäteveden jälkikäsittelyyn denitrifioiva Dynasand- hiekkasuodatuslaitteisto. Puhdistetut jätevedet johdetaan Mustjokeen. Toiminta on luvanvaraista. Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 19.5.2008 antaman ympäristöluvan mukaisesti jätevedenpuhdistusprosessin ja puhdistetun  jäteveden on täytettävä taulukossa olevat ehdot. Lupaehdot kiristyivät 1.1.2013 alkaen biologisen ja kemiallisen hapenkulutuksen sekä fosforin ja typen poistotehon osalta. Taulukossa on myös vuoden 2016 toteutuneet tulokset puhdistamon käsittelytehon osalta.

Päästösuure/ aine
Lupaehto
Enimmäis-pitoisuus, mg/l
Vuoden 2016 toteutuma, mg/l
Lupaehto
Puhdistus- teho, % min.
Vuoden 2016 toteutuma, %
BOD 7atu1015
95
91
COD Cr6056
8589
Fosfori, P0,40,77
9591
Ammoniumtyppi, N *) 63,1
8591

 BOD 7atu ja COD Cr kuvaavat jäteveden hajoamiseen tarvittavaa hapenkulutusta.

Kokonaistypen poistotehon pitää olla 60% vuosikeskiarvona laskettuna.

Ympäristöviranomaiset seuraavat puhdistamon toimintaa erillisen ohjelman mukaisesti. Puhdistamoliete kompostoidaan suljetussa tilassa ja toimitetaan ulkopuoliselle urakoitsijalle edelleen hyödynnettäväksi.

Vuonna 2016 jätevedenpuhdistamolla puhdistettiin noin 680 000 m³ jätevettä.

  

Joensuuntie 49,
31400 Somero

Toimisto avoinna:
ma-pe 8.00 - 11.00
ja 12.00 - 15.00

Sähköposti
vesi(a)somero.fi
etunimi.sukunimi(a)somero.fi

Vikapäivystys
040 5010 718

Toimitusjohtaja
Antti Mäki
puh. 040 1268 342

Käyttöpäällikkö
Rauno Kasvi
puh. 0400 320 824

Laskutus ja vesisopimusasiat
Satu Kolattu
puh. 040 1268 347


Someron Vesihuolto Oy vastaanottaa verkkolaskuja.

Verkkolaskuoperaattorimme on Maventa Oy, välittäjätunnus 003721291126.

Pankkiverkosta lähetettäessä tunnus DABAFIHH.

Verkkolaskuosoitteemme (OVT-tunnus ) on 003701530302.

 

Jätteen siirtoasiakirja